Een lesje body positivity: 8 Manieren om je kind een positief zelfbeeld aan te leren

Wat vind je mooi aan jezelf? Als je het lastig vindt dit te beantwoorden, ben je niet de enige. Toch heb je als ouder een belangrijke rol in het zelfbeeld van je kind.