Cerebrale Parese: alles wat je erover moet weten

Bijkomende aandoeningen

Bij kinderen met Cerebrale Parese zie je vaak naast een motorische aandoening, ook andere stoornissen (neurologisch of van andere lichaamssystemen. Bijkomende aandoeningen kunnen zijn:

Epilepsie
Epilepsie komt regelmatig voor, zo’n 75% van de kinderen met een tetraparese (een verzwakking van alle vier de ledematen) heeft er last van, 50% van de kinderen met een hemiparese (onvolledige verlamming van spieren aan één kant van het lichaam) heeft last van epilepsie en het komt voor bij 25% van de kinderen met een dyskinetische (verzwakking aan de onderkant van het lichaam). De epileptische aanvallen kunnen variëren van momenten van staren tot ect heftige schokken van armen en benen. Bij 50% van de kinderen met Cerebrale Parese is epilepsie met medicatie goed te reguleren.

Cognitieve functiestoornis
Kinderen die CP hebben, hebben een grotere kans op verstandelijke beperkingen. Een derde tot de helft is matig tot ernstig verstandelijk beperkt, mede als gevolg van epilepsie. De performale intelligentie (praktisch omgaan met kennis) ligt over het algemeen lager da nee verbale intelligentie (taal begrijpen, gebruiken en kennen). Leerstoornissen, spraak- en taalstoornissen en communicatiestoornissen komen vaak voor.

Visusstoornis
Een gestoorde visuele werking kan een gevolg zijn van CP. De hersenen verwerken de visuele informatie niet goed, zo kunnen er problemen ontstaan met bijvoorbeeld het herkennen. Ook kunnen oogstoornissen voorkomen, zoals bijziendheid of verziendheid. Luie ogen, scheelzien en onwillekeurige ritmische bewegingen van de oogbollen kunnen ook voorkomen.

Gehoorstoornis
Een klein deel van de kinderen met CP heeft ernstige problemen met horen. Het is heel belangrijk om dit vast te stellen, het kan namelijk een negatief effect hebben op de hechting en/of spraakontwikkeling.

Voedingsproblemen
Voedingsproblemen kunnen bij kinderen met CP ontstaan door zuig-, slik- en dauwstoornissen, maar ook door reflux, aspiratie, obstipatie en verstoord eetgedrag.

Emotionele- en gedragsproblemen
Hersenschade kan de basis zijn van verschillende emotionele en gedragsstoornissen, denk aan autistische stoornissen, externaliserend gedrag (bijvoorbeeld AHD of compfulsiviteit), of juist naar binnen gekeerd gedrag, denk aan depressiviteit en teruggetrokkenheid. Op wat latere leeftijd kan er sprake zijn van emotionele labiliteit, of een negatief zelfbeeld. Dit kan een moeilijke tijd zijn tussen ouder en kind, het is daarom belangrijk om al vroeg in het stadium aandacht te schenken aan goede psychologische begeleiding.

Sensibiliteitsstoornis
De sensibiliteit van het voelen kan verstoord zijn door CP, dat kan zich uiten in overgevoeligheid (bijvoorbeeld voor geluiden, licht, soorten textiel, bewegingen, maar ook stemmingen en sfeer), of ongevoeligheid.

Laatste reactie
0 reacties totaal
Nog geen reacties
Praat mee op het forum
Reageer op artikel:
Cerebrale Parese: alles wat je erover moet weten
Sluiten