Yara Mens
Yara Mens Mind 6 maart 2015

Getting sh*t done: zo word je productief

Isaac Newton, wie ken ‘m niet? Ooit schreef hij het baanbrekende boek Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (oftewel: wiskundige beginselen van de natuurfilosofie), waarin hij zijn drie belangrijkste natuurwetten beschrijft. Deze wetten blijken ons zeer productief te maken.

Hoe? Famme legt het jullie in een mini-natuurkundelesje uit! No worries: de formules zullen we je besparen.

De eerste wet van Newton: de traagheidswet

Wat houdt het in?
De traagheidswet van Newton houdt in dat zonder externe kracht een voorwerp niet versnelt. Het voorwerp blijft dus in dezelfde snelheid door bewegen. Deze snelheid kan ook 0 zijn. Dus als een voorwerp stilstaat, zal het zonder externe kracht niet gaan bewegen.

Wat betekent dat voor ons?
Als je eenmaal niks aan ‘t doen ben, heb je de neiging ook niks te blijven doen. Maar als je eenmaal begint met actie te ondernemen, blijft die actie ook doorgaan en blijf je in beweging. Deze wet van Newton helpt dus om uitstelgedrag te voorkomen. Motivatie komt juist door gewoon te starten. Stel, je ligt met een reep chocola op de bank tv te kijken. De serie ben je allang zat, en eigenlijk had je met jezelf afgesproken écht te gaan sporten vanmiddag. Het lukt je alleen niet de motivatie ervoor te vinden. Door op de bank te liggen blijf je als het ware ‘stilstaan’. Maar alleen al door van de bank af te gaan, en je hardloopschoenen in de kast te gaan zoeken zet je jezelf in beweging. Grote kans dat deze ‘beweging’ zich ook voortzet, en dat je binnen no-time buiten staat!

De tweede wet van Newton: kracht verandert de beweging

Wat houdt het in?
Een voorwerp in beweging zal versnellen, vertragen of van richting veranderen als er een andere kracht op werkt. Dus als je een object wil versnellen, dan maakt de grootte en de richting van de kracht verschil.

Wat betekent dat voor ons?
We houden als vrouwen een hoop ballen in de lucht en lijken misschien wel echte superwomen, maar we zijn niet onuitputbaar. We hebben maar een bepaalde kracht te besteden. Daarom moeten we goed nadenken waar we die aan willen besteden. Je kan beter drie dingen goed doen, dan tien dingen maar half. Stel, we besluiten in de ochtend al onze kracht te besteden aan het schoonmaken en herinrichten van ons huis, dan zit een avondje fanatiek sporten er misschien niet in. Betekent wel dat je die grote schoonmaak nu écht een keer volledig hebt gedaan. Beter dan dat er een deel van het huis nog gedaan moet worden, en je zonder energie in de sportschool staat.

‘Je kunt beter drie dingen goed doen, dan tien dingen maar half.’

De derde wet van Newton: actie <-> reactie

Wat houdt het in?
Als voorwerp A een kracht op voorwerp B uitoefent, gaat deze kracht gepaard met een even grote, maar tegengestelde gerichte kracht, van B op A (Eh, say whut? Tja, wij hebben het ook niet bedacht!). Deze wet stelt dat krachten nooit alleen voorkomen, maar steeds in paren. Oftewel – in natuurkundetaal voor dummies–: gelijke en tegengestelde krachten.

Wat betekent dat voor ons?
In ons leven hebben we positieve en negatieve krachten die invloed uitoefenen op onze productiviteit. Positieve krachten zijn bijvoorbeeld motivatie, geluk en focus. Negatieve krachten kunnen stress, slaapgebrek of verdriet zijn. Hoe minder negatieve krachten ons tegenwerken, hoe meer ruimte er is voor positieve krachten. Zorg dus dat je niet teveel ballen in de lucht wil hooghouden (zie ook de tweede wet van Newton), je voldoende slaapt, je ook wel eens ‘nee’ zegt en je voldoende rust neemt. Door de negatieve krachten te minderen krijg je ongetwijfeld meer gedaan.

Zo, die Newton. Dat die ooit nog zo van pas kon komen.

Wat vind jij? Heb je hier iets aan, of was natuurkunde nooit al jouw sterkste vak? Laat het ons weten!

Wil je ook je weekend zo productief inrichten? Lees dan dit artikel!

Reageer op artikel:
Getting sh*t done: zo word je productief
Sluiten