Muriel Oonincx
Muriel Oonincx Mind 20 okt 2014

Hartverscheurende open brief van moeder in spé aan ongeboren kind

Een week geleden postte Reddit gebruiker ‘Scaredthrowingaway’ een open brief aan haar ongeboren kind dat ze nooit zal krijgen. Omdat ze niet kan zorgen voor het kindje zoals ze zou willen en daarom besloot abortus te plegen.

De emotionele brief maakte extreem veel reacties los. Ze kreeg veel begrip en steun en talloze lezers deelden ook hun emotionele verhalen en ervaringen met abortus. Maar logischerwijs lieten ook de tegenstanders van zich horen. Diverse mensen boden wel hulp aan, sommigen wilden het ongeboren kindje adopteren, zonder vragen te stellen.

Hoe je ook denkt over abortus, wij respecteren haar keuze en bewonderen het lef om zo persoonlijk te schrijven over wat duidelijk de moeilijkste beslissing is die ze ooit heeft moeten nemen.

De originele brief:

Little Thing:

I can feel you in there. I’ve got twice the appetite and half the energy. It breaks my heart that I don’t feel the enchantment that I’m supposed to feel. I am both sorry and not sorry. I am sorry that this is goodbye. I’m sad that I’ll never get to meet you. You could have your father’s eyes and my nose and we could make our own traditions, be a family. But, Little Thing, we will meet again. I promise that the next time I see that little blue plus, the next time you are in the same reality as me, I will be ready for you. Little Thing, I want you to be happy. More than I want good things for myself, I want the best things for the future. That’s why I can’t be your mother right now. I am still growing myself. It wouldn’t be fair to bring a new life into a world where I am still haunted by ghosts of the life I’ve lived. I want you to have all the things I didn’t have when I was a child. I want you to be better than I ever was and more magnificent than I ever could be. I can’t do to you what was done to me: Plant a seed made of love and spontaneity into a garden, and hope that it will grow on only dreams. Love and spontaneity are beautiful, but they have little merit. And while I have plenty of dreams to go around, dreams are not an effective enough tool for you to build a better tomorrow. I can’t bring you here. Not like this.

I love you, Little Thing, and I wish the circumstances were different. I promise I will see you again, and next time, you can call me Mom.

Fammes vertaling:

Kleintje:

Ik kan je voelen. Ik heb twee keer zo veel honger en maar de helft van mijn energie. Ik voel me gebroken dat ik de blijdschap niet voel die ik hoor te voelen. Het spijt me en tegelijkertijd ook niet. Ik ben verdrietig dat ik je nooit zal ontmoeten. Je zou je vaders ogen en mijn neus kunnen hebben en we zouden onze eigen tradities kunnen bouwen. Een familie zijn. Maar, kleintje, we ontmoeten elkaar ooit. Ik beloof je dat de volgende keer dat ik twee blauwe streepjes zie, de volgende keer als je in dezelfde realiteit als ik bent, dan zal ik klaar voor je zijn. Kleintje, ik wil dat je gelukkig bent. Meer dan dat ik geluk voor mezelf wil, ik wil het beste voor de toekomst. En daarom kan ik je moeder nu niet zijn. Ik ben zelf nog aan het groeien. Het zou niet eerlijk zijn een nieuw leven in de wereld te brengen terwijl ik nog steeds achtervolgd word door de geesten van het leven dat ik leid. Ik wil dat je alle dingen kunt krijgen die ik nooit kreeg als kind. Ik wil dat je beter wordt dan ik ooit was, of ooit zal zijn. Ik kan je niet aandoen wat mij is aangedaan: een zaadje planten uit liefde en spontaniteit in een tuin, en dan maar hopen dat het kan groeien van louter dromen. Liefde en spontaniteit zijn mooi, maar ze hebben weinig waarde. En ookal heb ik genoeg dromen, ze zijn geen effectief gereedschap voor jou om een goed bestaan te krijgen. Ik kan je niet geboren laten worden. Niet op deze manier.

Ik hou van je, kleintje en ik zou willen dat de omstandigheden anders waren. Ik beloof je dat ik je weer zal zien, en de volgende keer, dan kun je me mama noemen.

Lees ook deze prachtige brief van columniste Phileine aan haar ongeboren kind.

Reageer op artikel:
Hartverscheurende open brief van moeder in spé aan ongeboren kind
Sluiten