Rachelle Weiler
Rachelle Weiler Kids 17 okt 2019
Leestijd: 5 minuten

Hoe zit een adoptieprocedure in Nederland precies in elkaar?

Sommige mensen of stellen adopteren om een kinderwens in vervulling te laten gaan. Voor anderen is het een wens om een minder bedeeld kindje een goed tehuis te geven, ongeacht eventuele eigen kinderen. De motivatie is voor iedereen anders. Maar iedereen zal verschillende stappen in de adoptieprocedure in Nederland moeten doorlopen.

Hoe ziet een een adoptieprocedure in Nederland er precies uit? Welke stappen zullen er moeten worden genomen en hoe lang duurt het proces? En wat zijn de precieze kosten? Wij zoeken het voor je uit.

De adoptieprocedure in Nederland

Aanvraag en beginseltoestemming

In principe kan elke Nederlander een aanvraag tot adoptie indienen. Je kan deze alleen aanvragen, of als stel. In dat geval dien je wel getrouwd te zijn. Het is belangrijk dat jij en je partner tijdens de aanvraag niet ouder zijn dan 45 jaar. In sommige gevallen wordt hier soms een uitzondering op gemaakt. Na de aanmelding krijg je een BKA nummer. BKA staat voor Buitenlands Kind ter Adoptie.

Zodra er een BKA nummer is aangevraagd, zal je uitgenodigd worden voor meerdere informatie avonden, waarbij het gehele proces aan je uitgelegd zal worden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de aspirant-ouders een goed beeld te geven van wat ze kunnen verwachten, zodat er een weloverwogen beslissing gemaakt kan worden.

Na de voorlichtingsavonden, volgt een gezinsonderzoek. Toestemming moet worden gegeven door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij laten zich adviseren door de Raad van Kinderbescherming. Het onderzoek bestaat uit visites en gesprekken. Zodra er groen licht wordt gegeven, worden deze gegevens ook gebruikt om het juiste kindje bij de juiste ouders te kunnen plaatsen.
Zodra de ouders nog steeds door willen gaan met de adoptie en zij hebben toestemming gekregen van het ministerie, krijgen de aspirant-ouders beginseltoestemming om een kindje uit het buitenland te adopteren. Deze toestemming is 4 jaar geldig.

De bemiddelingsfase

In Nederland zijn er vijf adoptie-instanties die toestemming van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben gekregen om te bemiddelen tussen adoptie-ouders en kinderen in het buitenland. Zij zullen het overgrote deel van de adopties initiëren en begeleide. Als ouders is het ook mogelijk om via een eigen contact een eerste stap richting adoptie te zetten. In dat geval checkt één van de vijf vergunninghouders alleen of het proces zuiver en volgens de regels verloopt.

De vergunninghouder zal het eerste contact leggen met buitenlandse instanties, en op basis van de interviews en onderzoek zullen deze twee partijen een match maken tussen adoptie-ouders en kind.
De ouders worden hier over ingelicht. Zij krijgen foto’s te zien, en informatie over de leeftijd en afkomst van het kindje. Zij hebben tijd om over hun beslissing na te denken en het recht om het voorstel af te wijzen.

Als ouders instemmen met de match, reizen zij af naar het land waar het kindje zich bevindt. Soms wordt er zelfs als eis gesteld dat de ouders al een keer eerder komen om te kijken of er een match is. Dit betreft vaak situaties met oudere kinderen. Voordat de ouders het kindje definitief kunnen ophalen, wordt alle documentatie nogmaals gecheckt.

Er worden doorgaans alleen kinderen geadopteerd in Nederland die afkomstig zijn uit geselecteerde landen, die in het Haags Adoptieverdrag zijn opgenomen. Zodra deze kindjes naar Nederland komen, worden zij direct Nederlander. Als er een kindje geadopteerd wordt uit een ander land, wordt er een machtiging tot voorlopig verblijf afgegeven. Het kind komt in eerste instantie als vreemdeling het land binnen. In dit geval moet er worden gecontroleerd of de adoptie juist is verlopen en voldoet aan de Wet Conflictenrecht Adoptie. Hiervoor hebben ouders altijd een advocaat nodig.

Formaliteiten na plaatsing in Nederland

Als het kindje eenmaal in Nederland is aangekomen, dient het binnen 5 dagen ingeschreven te worden bij de gemeente. In de meeste gevallen is er in het land van herkomst van het kindje al een officiële adoptie-uitspraak gedaan, die gemakkelijk door het Nederlandse recht kan worden erkend. Maar in sommige landen wordt zo’n adoptie-uitspraak in het land van herkomst niet gedaan. Dan moet er adoptie plaatsvinden naar het Nederlands recht.
Ouders kunnen deze aanvraag doen als zij het kindje minimaal 1 jaar hebben verzorgd. Als het kindje uit één van de landen wordt geadopteerd die opgenomen zijn in het Haags Adoptieverdrag, is hier geen sprake van.

Ook kunnen partners, die in eerste instantie niet op de adoptie-aanvraag hebben gestaan, het kindje na een verzorgingstermijn van 1 jaar mede adopteren. Dit heet stiefouderadoptie.

De kosten van adopteren

Duur van het proces

Adopteren is een kostbaar proces. Zowel in tijd als in geld. Veel ouders vinden dit het echter meer dan waard.
Qua tijd moet je rekening houden met een periode van ongeveer 4 jaar. Het proces van aanmelding tot een beginseltoestemming duurt ongeveer 2 jaar. Zodra de toestemming er eenmaal is en de vergunninghouders gaan in het buitenland op zoek naar een geschikt kindje, is de tijd meer variabel. Meestal is er tussen de 0 en 4 jaar een geschikte match gevonden.

Kosten van een adoptieprocedure in Nederland

De adoptieprocedure in Nederland is niet gratis. Dat is maar goed ook. Door zowel de financiële investering als de investering van tijd, is de kans groter dat kindjes terechtkomen bij ouders die een goede weloverwogen beslissing hebben gemaakt. De kosten van adoptie zijn op de volgende manier opgebouwd:

  • Inschrijving BKA : 210
  • Informatie bijeenkomsten: 1385
  • Bemiddelingskosten: tussen de 12.000 en 35.000. Dit bedrag hangt af van het land naar keuze en de verschillende kosten tussen vergunningshouders. Tel hier ook medische kosten, kosten van een tolk, reis- en verblijfkosten bij op.
  • Verblijfsvergunning in Nederland: 950
  • Omzetten naar Nederlands adoptierecht (optioneel): 800

Gemiddeld genomen kost een volledige adoptieprocedure dus ongeveer 27.500 euro.

Lees ook:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van Famme in je mailbox

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van Famme

Reageer op artikel:
Hoe zit een adoptieprocedure in Nederland precies in elkaar?
Sluiten