Redactie
Redactie Mind 16 okt 2014

Interessant: papa’s verdienen meer geld

Ben jij al bekend met ‘the mommy tax’ of ‘the dad bonus’? Wij eerst ook niet, maar binnen de economische wereld schijnen het echte begrippen te zijn. Want let op: volgens economen loont het om vader te zijn, maar niet om moeder te zijn!

Oké, dat moeten we even uitleggen. Het ouderschap loont natuurlijk altijd, maar helaas niet in de context van werk en inkomen. Mannen die kinderen hebben, verdienen méér dan mannen zonder kinderen. En vrouwen die kinderen hebben, gaan er vaak hard op achteruit. Dit fenomeen is vandaag de dag erg relevant en onderwerp van menig onderzoek.

Onderzoek

Deze maand is bijvoorbeeld een nieuw onderzoek (City University of New York) gepubliceerd met verrassende cijfers over het vaderschap. Want wat blijkt nu? Amerikaanse mannen mét kinderen verdienen 40% meer dan mannen zonder kinderen. Zo verdienen kinderloze mannen jaarlijks gemiddeld 20.000 dollar minder!

Oorzaken

Tja, hoe kan dat nou? Dit onderzoek kwam tot de conclusie dat vaders gemiddeld ouder zijn en dus meer tijd hebben gehad om de arbeidsmarkt te veroveren. Niet heel verrassend. Maar een andere studie (University of Massachusetts) probeert ook sociale factoren mee te wegen. Hebben vaders een hogere ‘gunfactor’ of voelen ze meer drang om voor hun gezin te zorgen?

Helaas zijn dit soort zaken moeilijk vast te stellen. Wel concludeerden de onderzoekers dat het overgrote deel van de mannen een mooie carrièrespurt maakt na het krijgen van een kindje. Er is dus wel degelijk zoiets als een ‘vader-bonus’.

Verschil

Voor vrouwen werkt het anders. Vrouwen die moeder worden gaan vaak minder verdienen dan voorheen. Een hoogopgeleide vrouw kan in haar leven tot wel acht ton mislopen als ze besluit niet meer fulltime te werken. Dit maakt het salarisverschil met mannen dus dubbelop: ze werkt minder én ze krijgt geen moeder-bonus. Psychologe Justine Calcagno en auteur van het NY University rapport concludeert:

“Het ouderschap is voordelig voor mannen, maar niet voor vrouwen.”

Discussie

Wij begrijpen dat dit soort uitspraken veel stof doet opwaaien. ‘Voordelig’ wordt hier uitgelegd als financieel gewin, maar er zit eigenlijk meer achter. Onderzoekers hebben wel een puntje door aan te geven dat er nog niet zoiets bestaat als een ‘moeder-bonus’. Maar is dat erg?

Reageer op artikel:
Interessant: papa’s verdienen meer geld
Sluiten