Klein gezin? Grote kans dat jouw kinderen zich beter ontwikkelen

We schreven eerder een artikel over dat gezinnen met vier kinderen het gelukkigst zijn. Gelukkig heeft een klein gezin ook zijn voordelen. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat de kinderen in kleine gezinnen later betere cognitieve vaardigheden hebben en minder kampen met gedragsproblemen dan kinderen uit een groot gezin.

Drie wetenschappers onderzochten 26 jaar lang verschillende gezinnen en trokken daaruit die conclusie. Ook zouden de kinderen in kleine gezinnen zich beter kunnen uiten naarmate ze ouder worden.

De kwaliteit van je kind (say what?)

Er is tijdens het onderzoek gekeken naar het aantal kinderen in het gezin en wat de ‘kwaliteit’ van elk kind is (we weten het, een onhandige term, maar zo is het nu eenmaal het makkelijkst te omschrijven). Met die ‘kwaliteit’ wordt overigens de ‘hoeveelheid’ opvoeding die het kind één op één van de ouders krijgt. Volgens de onderzoekers zat er een aanzienlijk verschil tussen de kinderen in grote en kleine gezinnen.

Huiselijke activiteiten

Hoe die wetenschappers dat allemaal hebben onderzocht? Economen Chinhui Juhn, Yona Rubinstein en C. Andrew Zuppann begonnen hun onderzoek in 1979, jawel, en vroegen ouders van verschillende gezinnen om antwoord te geven op vragen over de huiselijke sfeer, hoe veel tijd zij kwijt waren met het helpen van huiswerk maken, hoe de spreek- en taalvaardigheid van hun kind(eren) was en hoe vaak en wanneer zij aan hun kinderen voorlazen.

Elke keer als er een nieuw gezinslid geboren werd, werd de ouders dezelfde vragen gesteld. En wat bleek? Telkens als een kind er een broertje of zusje bij kreeg, gingen de resultaten van de meting ervoor een klein beetje achteruit. Uit de resultaten blijkt dat hoe meer kinderen er in een gezin geboren worden, de dingen als samen eten, affectie naar kinderen tonen en het voorlezen van een boek met 3% daalde, vergeleken met de tijd waarin het kind nog geen nieuw broertje of zusje had. Daardoor gingen de cognitieve vaardigheden van een kind met 2,8% achteruit. Volgens het onderzoek zouden meisjes die een jonger broertje of zusje hebben gekregen eerder moeite krijgen met wiskunde en lezen, en hebben jongens eerder kans op gedragsproblemen.

We willen met dit artikel de grote gezinnen uiteraard niet benadelen. Grote gezinnen kosten nu eenmaal veel tijd, dus dat je je aandacht moet verdelen is daar een logisch gevolg van. Je kunt natuurlijk niet al je kids op het zelfde moment evenveel aandacht geven.

Heb jij een klein gezin? Praat mee op Facebook!

20 onverwachte voordelen van een groot gezin >

Reageer op artikel:
Klein gezin? Grote kans dat jouw kinderen zich beter ontwikkelen
Sluiten