Rachelle Weiler
Rachelle Weiler Kids 20 aug 2019
Leestijd: 2 minuten

Onderzoek 2019: steeds meer kinderen gaan niet naar school in Nederland

Hoewel er in Nederland een leerplicht geldt, bleek begin dit jaar dat in 2018 weer meer kinderen niet naar school gingen.

Hoe het zit het precies met deze leerplicht? Wanneer heb je hier vrijstelling van, en hoe kan het dat sommige kinderen simpelweg niet naar school gaan? Met het oog op het naderende, nieuwe schooljaar, gingen we op onderzoek uit.

De cijfers van het ministerie van Onderwijs

In februari 2019 werden de cijfers omtrent de leerplicht en het verzuim gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs. Hieruit bleek dat er in 2018 4.479 kinderen niet naar school gingen. In 2017 waren dit er nog 4.212. Kinderen in Nederland hebben officieel een leerplicht vanaf 5 jaar.
Onder deze jongeren zijn echter wel verschillen aan te merken.

De thuiszitters

Zo zijn er de zogeheten ‘thuiszitters’. Dit zijn jongeren die op geen enkele school ingeschreven staan. Deze jongeren hebben geen vrijstelling van de Leerplichtwet gekregen, en hebben dus geen toestemming voor verzuim.

Deze jongeren hebben vaak passend onderwijs nodig, maar kunnen niet op tijd geplaatst worden op een geschikte school. Ook kinderen die op geen enkele manier ingeschreven staan in Nederland vallen in deze groep.

Te lang verzuim

Een tweede groep zijn jongeren die wel ingeschreven staan op een school, maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuim opnemen. Deze jongeren worden dus thuis gehouden, zonder dat hier toestemming voor is gegeven.
Hier zijn het vaak  mentale of fysieke gezondheidsproblemen, waarom kinderen niet naar school gaan.

Toegewezen verzuim

Ook bestaan er kinderen die geen onderwijs volgen in Nederland, maar die daar toestemming voor hebben gekregen van de leerplichtambtenaar. Dit kan op psychische of medische gronden, of omdat een kind (tijdelijk) onderwijs volgt in het buitenland. Deze jongeren zijn officieel geen thuiszitters.

Onderwijs voor een goede ontwikkeling

Minister Arie Slob noemt de stijgende cijfers van thuiszitters ‘zorgelijk’, omdat met regelmaat naar school gaan enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind. Daarnaast moet er niet alleen gekeken worden naar verzuim van een kind op school, maar ook naar de thuissituatie. Verzuim op school en een moeilijke situatie thuis gaan helaas vaak hand in hand.

Het Thuiszitterspact

Het bovenstaande nieuws geeft weinig hoop op verbetering in 2020. Een Thuiszitterspact is gesloten tussen de ministers van Onderwijs en Volksgezondheid, het ministerie van Veiligheid & Justitie, de PO-raad (primair onderwijs) en de VO-raad (voortgezet onderwijs) en Nederlandse gemeenten om ervoor te zorgen dat er in 2020 geen enkel kind zonder toestemming langer dan 3 maanden verzuimd.
Er is vooral oog voor kinderen waarvoor passend onderwijs nodig is, maar die niet op tijd geplaatst kunnen worden.

Een helder stappenplan wordt opgezet om thuiszitters zo snel mogelijk weer passend onderwijs te bieden, en er vastgesteld dat er minder toestemmingen voor verzuim worden uitgegeven.
Daarnaast moeten ouders vanaf het begin van het stappenplan betrokken worden bij de plaatsing van hun kind.

Lees ook:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van Famme in je mailbox 🙆🏻‍♀️

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van Famme

Reageer op artikel:
Onderzoek 2019: steeds meer kinderen gaan niet naar school in Nederland
Sluiten