Als een ruggenprik anders verloopt dan je hoopt: ‘Ik voelde me zo beroerd!’

Als een ruggenprik niet verloopt zoals je hoopt: Fenna voelde zich steeds beroerder worden na haar bevalling. “Ik had enorm veel hoofdpijn.”