Rachelle Abbas
Rachelle Abbas Kids 19 mrt 2019
Leestijd: 4 minuten

Verlof buiten schoolvakanties: alles wat je erover moet weten

Wil je buiten de schoolvakanties graag op vakantie gaan? Of wil je om een andere reden verlof aanvragen wat betreft school? Daar gelden bepaalde voorwaarden voor. Je kunt niet zomaar je kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties, doe je dat wel, dan overtreedt je de Leerplichtwet (en ben je dus strafbaar).

Het is verleidelijk om je kind een paar dagen eerder van school te halen omdat de vliegtickets dan goedkoper zijn of het net even wat beter uitkomt. Maar dat mag niet zomaar, sterker nog, er gelden ‘strenge’ regels waar je aan moet voldoen. Hoe het zit? Wij leggen het uit!

Leerplicht

Kinderen zijn verplicht om naar school te zijn vanaf 5 jaar tot ze 18 jaar zijn (of een startkwalificatie behaald hebben). Dat is dan ook de reden waarom je je kind niet zomaar buiten de schoolvakanties van school weg mag houden. Wil je dit wel, omdat op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie bijvoorbeeld tot bedrijfseconomische risico’s kan leiden? Dan heb je het recht om één keer per schooljaar een verzoek in te dienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Vrij buiten schoolvakanties

Het kan zijn dat door jouw werk, of dat van je partner, geen enkele schoolvakantie met je gezin op vakantie kunt gaan. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als je seizoensgebonden werk doet, in de agrarische sector bijvoorbeeld. Of als je met piekdrukte te maken hebt, specifiek tijdens schoolvakanties. Je kunt een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties, ook wel beroep op vrijstelling genoemd als je aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • Het gaat om een vakantie met het gezin
  • De vakantie kan niet plaatsvinden in schoolvakanties door jouw beroep, of dat van je partner
  • Het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie

Toestemming aanvragen

Je moet een beroep op vrijstelling doen bij de directeur van de school, je moet dit uiterlijk 8 weken voordat je op vakantie gaat schriftelijk indienen. De directeur mag eenmaal per schooljaar tien aaneengesloten schooldagen vrijgeven. Deze tien dagen mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Het is overigens geen recht, je kunt er dus niet vanuit gaan dat je het verlof ook echt toegekend krijgt zodra je het ingediend hebt. Nog even wachten met de vliegtickets boeken, dus ;-). De directeur kan je ook nog om een verklaring vragen, uit die verklaring moet blijken waarom je niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan.

Verlof door bijzondere omstandigheden

Staat er een belangrijke familiegebeurtenis (zoals een huwelijk of een begrafenis) te gebeuren? Daar dien je dan ook verlof voor aan te vragen, omdat je je kind buiten de vakanties van school wilt halen. Ook hier zitten weer voorwaarden aan verbonden, zo kan je bijvoorbeeld verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden als het gaat om een verhuizing, een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, hetzelfde geldt voor ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met vierde graad is verlof ook mogelijk, evenals voor viering van ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders.

Dit verzoek voor extra verlief dien je ook in bij de directeur van de school, tenminste, als het gaat om maximaal 10 schooldagen per schooljaar. Gaat het om meer dan 10 schooldagen per jaar? Dan moet de leerplichtambtenaar toestemming geven.

Staat een belangrijke gebeurtenis niet in het lijstje, terwijl je kind er eigenlijk wel bij moet zijn? Dan kun je ook een aanvraag doen, de directeur bepaalt dan of hij de reden belangrijk genoeg vindt.

Verlof bij religieuze verplichtingen

Wanneer je kind bij bijzondere gebeurtenissen aanwezig moet zijn die voortvloeien uit een godsdienst of levensovertuiging, dan heb je recht op verlof. Denk hierbij aan Chinees of Joods Nieuwjaar, het Hindoestaans Holifeest of het Islamitisch Offerfeest en Suikerfeest. Omdat het een recht is, hoef je dus geen aanvraag in te dienen. Een mondelinge mededeling is genoeg. Let wel op: voor culturele bijeenkomsten of activiteiten bestaat geen recht op verlof.

Bezwaar

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de beslissing over de vrijstelling. Je kunt dan schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen. Vaak is dat de directeur van de school of eventueel de leerplichtambtenaar.

Dit artikel verscheen eerder op JMOuders.nl.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van Famme in je mailbox 🙆🏻‍♀️

Begin je weekend goed met de mooiste verhalen van Famme

Reageer op artikel:
Verlof buiten schoolvakanties: alles wat je erover moet weten
Sluiten