Kirsten Athmer
Kirsten Athmer Kids 30 mei 2016

Zo ga je als ouder om met een kind dat gepest wordt

Pijn, verdriet, onzekerheid, angst. Als een kind gepest wordt, kan dat een groot litteken achterlaten. Als ouder voel je je soms machteloos. Wat doe je als je kind gepest wordt?

In Nederland geeft zo’n tien procent van de kinderen uit groep acht aan dat ze gepest worden. In het voortgezet onderwijs is dat zeven procent, zo blijkt uit het HBSC-onderzoek van 2013. Hoewel het pesten in de afgelopen tien jaar licht is afgenomen, kampen veel kinderen toch nog dagelijks met pesterijen en de angst om naar school te gaan.

Kinderpsycholoog Femke Soethoudt van KindertherapieLef pleit voor een coachende manier van opvoeden, waarbij zelfvertrouwen centraal staat. Ze legt per situatie uit hoe je als ouder het beste kunt handelen.

Je kind vertelt zelf dat het gepest wordt en komt bij jou voor hulp
Femke: ‘Het is belangrijk om aan je kind te vragen wat hij wil. Vraag bijvoorbeeld of hij zelf naar de juf of meester wil gaan en hoe hij meer voor zichzelf op kan komen. Het is niet de bedoeling om als ouder meteen allerlei dingen te ondernemen, kijk eerst of je je kind kunt coachen om het zelf op te lossen. Als je merkt dat dat niet lukt, kun je zelf ingrijpen. Dan kun je naar de leerkracht stappen en vragen wat hun beleid is op dit gebied. Vervolgens moet je goed in de gaten houden of de school het goed oppakt.’

Je kind wordt stiller, trekt zich terug en gaat niet veel meer om met klasgenoten. Je vermoedt dat je kind gepest wordt
‘Er is een basis van vertrouwen nodig. Vertel concreet aan je kind wat je ziet en dat je het idee hebt dat hij niet lekker in zijn vel zit. Je kunt ook zeggen waar jij denkt dat het mee te maken heeft en aan het kind vragen of dat klopt.’

Je kind zegt dat er niks aan de hand is, maar als ouder twijfel je
‘Vraag aan de ouders op school of ze iets opgemerkt hebben of benader de leerkracht. Als je denkt dat je kind echt niet gelukkig is, dan wil je uitzoeken wat er aan de hand is. Wees ook eerlijk tegen je kind. Geef aan als je met de leerkracht of andere ouders gaat praten, omdat je het idee hebt dat je kind het niet durft te zeggen.’

De ouder weet al langer dat het kind gepest wordt. De leerkrachten doen wel iets, maar het pesten stop niet
‘Het is belangrijk om in contact en in gesprek te blijven met de school. Geef aan als je merkt dat het pesten nog niet gestopt is. Maak als ouder en inschatting in hoeverre de school dit probleem echt kan oplossen. In sommige gevallen zijn kinderen beter op hun plek op een andere school.’

Is dat niet krom, dat het ‘slachtoffer’ zelf van school moet gaan?
‘Het is vrij drastisch, maar als het kind vastzit in een klas of een bepaalde situatie kan het goed zijn om dit te overwegen.’

De confrontatie met de ouders aangaan wordt afgeraden. ‘Wat je wel kunt doen is vragen aan je kind of hij zelf in gesprek wil gaan met de pester en ze bij dit gesprek begeleiden. Je kunt er als ouder bij zijn, maar je kan ook een leerkracht of een intern begeleider van school inschakelen,’ aldus Femke.

Reageren

Het is belangrijk dat het kind al vroeg leert wat pesten is, dat het fout is en dat geweld niks oplost. Als ouder kun je scenario’s met het kind spelen zodat hij weet hoe hij pesten moet negeren of wat de juiste manier is om verbaal te reageren. Leer het kind bijvoorbeeld dat het niet moet reageren op nare berichten via internet. Cyberpesten gebeurt vooral in groep zeven, groep acht en in het begin van de middelbare school. Maar liefst een op de tien kinderen wordt digitaal gepest. Omdat pesten op deze leeftijd moeilijker zichtbaar is voor de buitenwereld, moet je goed op de signalen van je kind blijven letten.

Voorkomen

Onlangs stonden ouders in Australië nog perplex door een artikel dat gepubliceerd werd op de Facebookpagina van de Brighton Grammar jongensschool in Melbourne. Assertiviteitscoach Melissa Anderson riep ouders op om zichzelf de kritische vraag te stellen of hun gepeste kinderen zelf niet onderdeel van het probleem zijn. Verantwoordelijkheid nemen en stoppen met de ‘slachtofferrol’, klonken haar harde woorden. Is pesten te voorkomen? Femke: ‘Je kunt pesten nooit helemaal voorkomen. Maar ik heb wel het idee dat kinderen die echt lekker in hun vel zitten, minder snel worden gepest en er ook minder last van hebben als er eens een rotopmerking gemaakt wordt. Kinderen die veel meegemaakt hebben of onzeker zijn reageren vaak anders op pesten, wat de plagers juist interessant kunnen vinden. Daarom is het ook zo belangrijk om je kind vanaf jongs af aan veel vertrouwen mee te geven.’

Femke Soethoudt werkt als kinderpsycholoog, orthopedagoog en integratief kindertherapeut. Ze heeft een praktijk in Amsterdam waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor therapie.

Sommige leerkrachten weten precies hoe ze moeten handelen! Hoe deze lerares pesten aanpakt is ongelooflijk >

Reageer op artikel:
Zo ga je als ouder om met een kind dat gepest wordt
Sluiten