Bevallingsverhaal van Jamila: ‘Het dashboard van de auto zat onder de spetters’

Jamila en Jeremy reden op volle snelheid naar het ziekenhuis, maar hun dochter had haast. In de auto kwam ze ter wereld.