Bevallingsverhaal Jennifer: ”Waar blijft hij’, schreeuwde ik’

Mooi, ontroerend en bijzonder: ieder bevallingsverhaal is uniek. Langdurige en snelle bevalling, thuis en in het ziekenhuis.