Voor alle sleeping beauties: zo laat gaan mensen gemiddeld naar bed

Iedereen heeft zo een uniek ritme, waardoor we nogal wat van elkaar verschillen. Dit zijn wereldwijd de gemiddelde bedtijden