Ouderschapsverlof: hoe lang heb je er recht op en wat krijg je betaald?

Geld en carriere Lisa van den Akker 2 aug 2023
Leestijd: 4 minuten

Nederland heeft vaak een voortrekkersrol gehad als het gaat om sociale voorzieningen, toch was het met het ouderschapsverlof lange tijd slecht gesteld. De afgelopen jaren is daar echter verandering in gekomen, maar al die veranderingen kunnen er ook voor zorgen dat je niet meer weet waar je recht op hebt. Wij vertellen je hoe lang je recht hebt op ouderschapsverlof en wat je betaald krijgt.

In de afgelopen jaren heeft Nederland grote stappen gezet om werkende ouders te ondersteunen in een betere balans tussen werk en gezin. Voorheen was ouderschapsverlof in Nederland beperkt tot enkele weken onbetaald verlof, maar sinds de afgelopen paar jaar heeft Nederland het ouderschapsverlof aanzienlijk uitgebreid.

Heb ik recht op ouderschapsverlof?

Wanneer je werkt en kinderen hebt, is er grote kans dat je recht hebt op ouderschapsverlof. Hieronder zie je de regels die gelden voor ouderschapsverlof.

 • Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
 • Voor elk kind heb je recht op ouderschapsverlof.
 • Je kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. Je hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken.
 • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
 • Bij een tweeling heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 • Je kunt ouderschapsverlof bij je werkgever aanvragen zodra je in dienst bent.
 • Je kunt ouderschapsverlof krijgen voor je kind, adoptiekind of erkend kind.
 • Je kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor je pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Je kind moet dan wel bij je wonen volgens de basisregistratie personen.

Hoe lang heb je recht op ouderschapsverlof?

Jouw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heb je recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof. Je gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in je arbeidsovereenkomst.

Stel dat je in je arbeidsovereenkomst hebt afgesproken om 40 uur per week te werken. Volgens de Nederlandse regelgeving heb je recht op 26 keer het aantal werkuren per week aan ouderschapsverlof.

Rekenvoorbeeld ouderschapsverlof

Aantal werkuren per week: 40 uur

Ouderschapsverlof = 26 keer het aantal werkuren Ouderschapsverlof = 26 x 40 uur = 1040 uur

In dit geval heb je dus recht op 1040 uur ouderschapsverlof. Dit kan worden opgenomen in de vorm van hele dagen of uren, afhankelijk van je persoonlijke behoeften en de regelingen binnen je bedrijf. Het is belangrijk om te onthouden dat dit verlof meestal gespreid kan worden over een bepaalde periode, afhankelijk van de afspraken met je werkgever.

Wat krijg ik betaald bij ouderschapsverlof?

Wanneer je ouderschapsverlof opneemt, ontvang je doorgaans geen salaris voor de uren waarin je verlof hebt. In sommige gevallen betalen werkgevers het loon gedeeltelijk door tijdens het verlof, afhankelijk van de cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Het kan voorkomen dat je inkomen tijdens het ouderschapsverlof onder het sociaal minimum komt te liggen. Het sociaal minimum is het bedrag dat je nodig hebt om in je levensonderhoud te kunnen voorzien. Als je je in deze situatie bevindt, bestaat de mogelijkheid om aanvullende bijstand te ontvangen om je inkomsten aan te vullen. Informeer bij je gemeente naar de voorwaarden hiervoor.

9 weken betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 heb jij de mogelijkheid om tijdens het eerste levensjaar van je kind een uitkering te ontvangen van het UWV. Dit geldt voor een verlofperiode van 9 weken. Tijdens deze periode kun jij een uitkering aanvragen bij het UWV om je inkomsten te ondersteunen terwijl je voor je pasgeboren kind zorgt.

Voor deze uitkering van het UWV gelden de volgende regels:

 • Je neemt de 9 weken op in het eerste levensjaar van het kind.
 • De uitkering tijdens het ouderschapsverlof bedraagt 70 procent van je dagloon, met een maximum van 70 procent van het maximum dagloon. Je werkgever zal deze uitkering voor jou aanvragen bij het UWV. Er zijn twee opties: je werkgever kan ervoor kiezen om je loon tijdens het verlof door te betalen, of te wachten tot het UWV de uitkering aan je werkgever heeft uitbetaald. Dit laatste proces duurt doorgaans ongeveer 4 weken, gerekend vanaf het moment dat je werkgever de uitkering voor jou heeft aangevraagd.
 • Bij het opnemen van ouderschapsverlof heb je de keuze om dit flexibel in te vullen. Je kunt ervoor kiezen om het verlof in één keer achter elkaar op te nemen. Maar je hebt ook de mogelijkheid om het verlof te verdelen over meerdere weken of maanden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een aantal uren per dag opneemt, verspreid over meerdere weken. Of je kiest ervoor om een aantal dagen per week op te nemen, gespreid over meerdere maanden.

Eva (32): ‘Ik heb mij op mijn werk overspannen gemeld, om zo langer bij mijn baby te blijven’ 

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van Famme in je mailbox

Een goed begin van je weekend met de mooiste verhalen van Famme

Onderwerpen