Vanaf januari 2023 krijgen allebei de ouders automatisch gezamenlijk gezag

Ouderschap Laura Saija 24 jan 2023
Leestijd: 2 minuten

Per 1 januari 2023 is krijgen ouders automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Voorheen moest gezag apart aangevraagd worden bij stellen die niet gehuwd waren of geen geregistreerd partnerschap hadden.

Omdat ouders het vaak lastig vinden om zelf het gezamenlijk gezag aan te vragen, vindt de overheid dat het belangrijk is om dit makkelijker te maken. Dit omdat meer dan de helft van de eerstgeborenen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren wordt.

Gezamenlijk gezag

Ook wisten ouders niet altijd dat gezamenlijk gezag apart aangevraagd moest worden. Dit heeft grote gevolgen als stellen uit elkaar gaan. Ook Famme-redacteur Laura had na de geboorte geen gezamenlijk gezag ondertekend. Hier kwam ze pas achter toen ze samen met haar partner naar het gemeentehuis ging om een paspoort aan te vragen voor hun dochter van zes maanden. Op dat moment waren zij ongehuwd.

“We wilden op vakantie naar Spanje en hadden een paspoort nodig voor onze baby. Op internet lazen we dat beide ouders hiervoor mee moesten naar het gemeentehuis. Toen we bij de balie stonden werd ons verteld dat mijn partner overbodig was omdat hij geen gezag had. Alleen mijn paspoort hadden ze nodig. We stonden perplex en hebben meteen het gezag via DigiD geregeld bij de rechtbank”, vertelt Laura.

Wat is er veranderd?

  • Ongehuwde en ouders zonder geregistreerd partnerschap krijgen automatisch gezamenlijk gezag als een kind wordt erkend
  • Vaders hoeven niet langer samen met de moeder gezag aan te vragen bij de rechtbank
  • Voor kinderen die voor 1 januari 2023 erkend zijn, moet het gezag wel door de ouders gezamenlijk geregeld worden

Welke uitzonderingen zijn er?

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij ongehuwde of niet-geregistreerde ouders, van wie het kind is erkend na 1 januari, geen gezamenlijk gezag krijgen.

  • Iemand anders is voogd
  • Niemand heeft gezag omdat de moeder minderjarig of onder curatele staat
  • Er zijn al twee personen met gezag, zoals een moeder en nieuwe partner
  • De erkenner heeft al gezag aangevraagd
  • De moeder en de erkenner hebben samen verklaard dat alleen de moeder gezag heeft
  • De erkenning is met vervangende toestemming van de rechter tot stand gekomen

Waarom is het belangrijk dat beide ouders gezag hebben over een kind?

Als je gezag hebt over een kind heb je bepaalde rechten, maar natuurlijk ook plichten. Zo moet je zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van je kind. Je mag zelf bepalen op welke manier je een kind wil opvoeden. Mag je een kind niet mishandelen en moet je de band van het kind met de andere ouder bevorderen.

Ook moet je betalen voor verzorging en opvoeding van kinderen tot zij 21 jaar zijn. Je kunt officiële handelingen verrichten, zoals de aanvraag van een paspoort. Je bent aansprakelijk voor schade die je kind verricht en moet vermogen van een kind kunnen beheren zonder hier misbruik van te maken.

Zijn jij en je partner het niet eens over de opvoeding? Zo los je het op

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van Famme in je mailbox

Een goed begin van je weekend met de mooiste verhalen van Famme