Vrijeschool: Waarom steeds meer ouders kiezen voor de vrijeschool

Kinderen Chiara Izelaar 5 feb 2022
Leestijd: 4 minuten

Hippies, alternatievelingen en geitenwollen sokken typjes uit de grote steden gingen vroeger standaard naar de vrijeschool. Toentertijd werden deze basisscholen namelijk als zweverig beschouwd, maar nu kiezen steeds meer ouders voor de vrijeschool.

De methode die de vrijeschool hanteert kent namelijk veel voordelen. Hier lees je er meer over :

Vrijeschool

Deze opmars zorgt ervoor dat er in bijna alle stadsdelen wel een vrijeschool te vinden is. Maar wat maakt antroposofisch onderwijs ineens zo populair?

Persoonlijkheidsvorming

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 72% van de leerlingen in kleuterklassen van vrijescholen ouders hebben die zelf niet naar een vrijeschool zijn gegaan. Dit geldt ook voor 62% van de leerlingen die instromen op middelbare vrijescholen. Hoewel er vaak veel twijfel ontstaat om hun kinderen naar een ‘onbekende’ school te sturen, stappen ouders vaak toch over deze drempel.

Wat ouders zo trekt aan dit soort onderwijs is de aandacht voor brede persoonlijkheidsvorming (individueel tot de maatschappij) en talentontwikkeling van hun kinderen. Zelfontplooiing, creativiteit en kunstzinnig onderwijsaanbod spelen hier een grote rol in. Naast aandacht voor onderwijs, besteedt de vrijeschool ook veel aandacht aan opvoeding. De vrijeschool gelooft erin dat onderwijs uit meer bestaat dan goed leren lezen of rekenen en wil betekenis hebben in het leven van een kind. Het ontdekken en ontwikkelen van bepaalde talenten staan hierin ook centraal.

De leerwijze

Leren op de vrijeschool is een creatief proces, waarbij spontaan en situationeel handelen key is. De standaard vakken, zoals taal en rekenen worden aangevuld met kunstzinnige vakken, zoals schilderen, muziek en handwerken. Maar ook de reguliere vakken hebben een geïntegreerde onderwijsaanpak. Vanaf groep 3 is er sprake van periode onderwijs, waarbij de leerlingen zich gedurende een aantal weken tijdens de eerste twee lesuren verdiepen in één onderwerp. ‘Gewicht’ wordt bijvoorbeeld behandeld door middel van het wegen van verschillende objecten op verschillende type weegschalen in de klas.

De lesstof bestaat niet alleen uit sommen of taakjes, maar ook uit ‘beweging’ waardoor kinderen de kans krijgen om hun eigen betekenis aan diverse onderwerpen te geven. De lesstof wordt afgestemd op de verschillende fases die kinderen doorlopen. Zo krijgen kleuters de mogelijkheid om al spelend te leren. Terwijl kinderen vanaf een jaar of 10 gestimuleerd worden om hun eigen oordelen te vormen. Al met al krijgen kinderen – deels – de kans om zelf uit te zoeken hoe de wereld in elkaar zit.

Bijzondere methodes

Het jaarritme op de vrijeschool wordt bepaald door de natuur. Ieder seizoen wordt gevierd en kondigt een nieuwe onderwijsperiode aan. Verbinding met de natuur is erg belangrijk. Ook worden er veel andere feesten gevierd om saamhorigheid te creëren. Er wordt in het algemeen veel aandacht gegeven aan de snel veranderende samenleving. Hoé vinden kinderen een plekje in de maatschappij?

Euritmie draagt hier veel aan bij. Dit is een vak waarbij kinderen zich openstellen naar andere leerlingen, leerkrachten en zichzelf. Klank, ritme en woord smelten samen tijdens dit vak. Kinderen kunnen elkaar hier uitdagen en inspireren. Ook verhalen, liederen en spreuken worden gedeeld op de vrije school. Kennis maken met de natuur, cultuur en menselijke ontwikkeling staan hierin centraal.

Wanneer kies je als ouder voor de vrijeschool

De ontplooiing van sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vaardigheden zijn op de vrijeschool dus even belangrijk als de ontwikkeling van het intellectuele vermogen. De leerkracht dient als het voorbeeld, maar beschouwt de leerlingen niet als een onbeschreven blad. Docenten kijken naar eigen talenten en de individualiteit van kinderen. Wanneer je deze (zelf)bewuste levenswijze belangrijk vindt voor je kind, is het geen slecht idee om je in vrijescholen te verdiepen.

We raden sowieso aan om alle verschillende soorten basisonderwijs met elkaar te vergelijken. Ieder kind is anders, dus bij ieder kind past een andere vorm van lesgeven. Daarnaast is  het ook belangrijk welke normen en waarden jij je kind mee wil geven. Op de vrijeschool wordt er niet ingehaakt op één geloofsovertuiging, maar krijgen leerlingen van ieder geloof iets mee. Daarnaast opereert de vrijeschool vanuit pedagogische uitgangspunten. Past dat bij jullie gezin en/of kind?

Veel basisscholen hebben open dagen of voorlichtingsavonden. Ook is het verstandig om te praten met ouders om ervaringen te horen. Ga hoe dan ook altijd op je gevoel af! Jij weet ten slotte wat het beste bij je kind past.

Mediteren in plaats van nablijven? Mindfulness blijkt beter te werken dan straf

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Vrijescholen.nl

Iedere zaterdag het beste van Famme in je mailbox

Een goed begin van je weekend met de mooiste verhalen van Famme