Zwangerschaps­discriminatie niet durven melden: met deze tips kom je voor jezelf op

Zwanger Wilma Groothuis 2 mei 2024
Leestijd: 2 minuten

Een zwangerschap brengt een hoop mooie dingen met zich mee, maar het kan ook voor vervelende situaties zorgen, zoals zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer. Als dit gebeurt, hoe ga je daar dan mee om als zwangere vrouw?

Wij geven tips.

Zwangerschapsdiscriminatie melden

Uit onderzoek van rechtsbijstandverzekeraar ARAG blijkt dat 1 op de 10 werknemers zwangerschapsdiscriminatie heeft meegemaakt op de werkvloer. Dat dit nog zo vaak gebeurt is al schokkend, maar daarnaast durft 20 procent van de Nederlanders zwangerschapsdiscriminatie niet te melden bij hun werkgever.

En dat terwijl zwangere vrouwen volgens de wet niet benadeeld mogen worden en ze bepaalde rechten hebben op de werkvloer. Toch blijft het soms ook lastig om zwangerschapsdiscriminatie te herkennen of om bewijs te krijgen dat de zwangerschap daadwerkelijk de reden is voor een bepaalde keuze die wordt gemaakt.

Voorbeelden zwangerschapsdiscriminatie

Want waar moet je precies aan denken bij zwangerschapsdiscriminatie? De volgende situaties kunnen voorkomen:

  • Tijdens een sollicitatie wordt er naar een kinderwens of zwangerschap gevraagd.
  • De proeftijd of een tijdelijk contract van een zwangere vrouw wordt niet verlengd.
  • Een zwangere vrouw wordt uitgesloten van salarisverhoging of promotie.
  • Een zwangere vrouw wordt afgewezen voor een bepaalde functie of taak.
  • Een zwangere vrouw moet zwangerschapsverlofdagen opnemen als vakantiedagen.

Rechten tijdens zwangerschap

Als je zwanger bent, heb je bepaalde rechten op de werkvloer. Zo mag volgens de Rijksoverheid bij een sollicitatie jouw zwangerschap geen reden zijn om je niet aan te nemen. Als er tijdens een sollicitatiegesprek wordt gevraagd naar jouw kinderwens of een eventuele zwangerschap, ben je ook niet verplicht om daar antwoord op te geven.

Daarnaast mag jouw werkgever jouw contract niet beëindigen of weigeren te verlengen vanwege jouw zwangerschap. Ook mag jouw werkgever niet vanwege het feit dat je moeder bent geworden jouw oude functie niet teruggeven. Als hij of zij een andere functie aandraagt, dan moet dit om een andere reden zijn en dit ook kunnen aantonen.

Ook mag jouw zwangerschap geen reden zijn om geen promotie te krijgen. Een zwangere vrouw moet evenveel kans krijgen op een promotie als iemand die niet zwanger is.

Tips tegen zwangerschapsdiscriminatie

Heb jij nu het idee dat je vanwege je zwangerschap wordt of bent gediscrimineerd op je werk? Dan kun je het volgende doen:

  • Verzamel bewijs van de keer of keren dat je ongelijk bent behandeld. Zet het duidelijk op papier, samen met de rechten die je hebt als zwangere vrouw op de werkvloer.
  • Bespreek jouw vermoedens en gedachten met jouw leidinggevende. Leg uit wat je anders wilt zien en wat er veranderd moet worden.
  • Als hier niks mee wordt gedaan, dan kun je naar de vertrouwenspersoon van jouw bedrijf gaan en uitleggen wat er aan de hand is. Hij of zij zal je helpen met de stappen die je vervolgens kunt zetten, zoals het indienen van een klacht bij Het College voor de Rechten van de Mens. Jouw werkgever moet dan bewijzen dat er geen sprake van zwangerschapsdiscriminatie was.

Loes verzweeg zwangerschap voor werkgever: ‘Binnen de eerste drie jaar mocht ik niet zwanger worden’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Iedere zaterdag het beste van Famme in je mailbox

Een goed begin van je weekend met de mooiste verhalen van Famme

Onderwerpen