Algemeen bijzonder basisonderwijs: Welke basisscholen zijn er?

Opvoeden Chiara Izelaar 24 jan 2019
Leestijd: 3 minuten

Gaat jouw kind binnenkort naar de kleuterklas? Of wil je je gewoon ruim op tijd voorbereiden op de toekomst van je peuter? Misschien wil je je kind wel over laten stappen op een andere basisschool. Maarja, er zijn zoveel soorten basisonderwijs, dat het knap lastig kan zijn om tot een (goede) keuze te komen. Misschien is het algemeen bijzonder onderwijs wel iets voor jouw kind!

Op algemeen bijzondere scholen wordt er lesgegeven vanuit een pedagogisch uitgangspunt over onderwijs en opvoeding. Gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen staat hierbij centraal en op sommige openbare basisscholen is er sprake van hetzelfde type onderwijs. Zo zijn er bijvoorbeeld openbare Montessorischolen en Jenaplanscholen.

Montessorischool

De kern van het montessorionderwijs is spontaan leren. Kinderen krijgen op het juiste moment de juiste middelen aangereikt. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen manier en tempo leren. Op montessorischolen zijn er weinig tot geen klassikale lessen. Leerlingen krijgen individuele taakjes waar een bepaalde deadline aan vast zit. De klassen vullen zich altijd met leerlingen van 3 verschillende leeftijdsgroepen, zodat zij leren de jongste, middelste en oudste van de groep te zijn. Het lesmateriaal is afgestemd op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen. Er wordt hierbij ingehaakt op één vaardigheid – bijvoorbeeld taal -, waardoor een kind de kans krijgt zichzelf te evalueren en ontwikkelen.

Daltonschool

Daltonscholen hanteren 3 pedagogische uitgangspunten; vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Het daltononderwijs gelooft erin dat kinderen vrijheid nodig hebben om zelfstandig te kunnen leren. De leraar stelt natuurlijk wel grenzen waarbinnen kinderen de gelegenheid krijgen om kennis en ervaring op te doen. Kinderen krijgen de kans om hun taken zelfstandig in te plannen en uit te voeren. De keuzes en prestaties worden uiteindelijk besproken met de docent, zodat er begeleiding plaats kan vinden indien dit nodig is. Er is weinig sprake van klassikale les, maar er wordt wel veel aandacht besteed aan samenwerken. Evenals keuzewerk, waar leerlingen de kans krijgen om andere kwaliteiten dan de verplichte lesstof te ontwikkelen.

Jenaplanschool

Jenaplanscholen baseren zich op de lokale mogelijkheden. De leerstof komt vanuit de leefwereld van de kinderen en de maatschappij. Kinderen staan hierbij centraal en krijgen de mogelijkheid om zo breed mogelijk te groeien. Hierbij wordt veelal ingehaakt op de verschillen in ontwikkeling, talenten en leerstijl van leerlingen. Het is bedoeling dat kinderen deze verschillen leren respecteren en van elkaar leren. Zo bestaan de klassen ook uit kinderen van verschillende leerjaren, om sociale skills te bevorderen. Elke jenaplanschool legt andere accenten, maar op iedere school wordt er (naast de reguliere vakken) ook veel aandacht besteed aan samen spelen, vieren en communiceren.

Freinetschool

In het freinetonderwijs krijgen leerlingen de kans om zelf te kiezen wat zij willen leren. Het grote voordeel hieraan is dat kinderen hierdoor gemotiveerd te werk gaan. De ervaringen en belevingen van het kind staat hierbij centraal. Initiatief tonen wordt beloond met de juiste coaching van een docent. In plaats van voorafgaand uitleg krijgen over een bepaald onderwerp krijgen kinderen de kans om zelf te experimenteren en ontdekken. De rol van de docent is structuur stimuleren en diepte in bepaalde onderwerpen brengen. Al met al leren leerlingen op een democratische wijze hun klas en school te organiseren.

Nutsscholen

Op een nutsschool krijgen kinderen onderwijs dat op geen enkele manier gebaseerd is op een geloofsovertuiging of bepaalde stroming binnen de maatschappij. De ontwikkeling voor een kind, respect en gelijkheid staan echter wel centraal. Door samen te leren en werken leren kinderen zorgdragen voor elkaar. Het vakgerichte onderwijs vindt individueel plaats, zodat alle leerlingen hun eigen talenten en vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen. Op nutsscholen wordt veel waarde gehecht aan ontwikkelingen en trends binnen het onderwijs, waarbij de leerling als mens centraal staat. Het uiteindelijke doel is dat alle kinderen de gelegenheid krijgen om een volwaardig lid te zijn van de samenleving.

Wist je trouwens dat de vrijeschool steeds populairder wordt? Hier lees je alle informatie over de vrijeschool. 

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Anababa

Iedere zaterdag het beste van Famme in je mailbox

Een goed begin van je weekend met de mooiste verhalen van Famme